event-image
Пазарът на имоти през 2022. Перспективи и предизвикателства през 2023 г.

09 март 2023 г.

Тема:  "Пазарът на недвижими имоти в България през 2022 г. Перспективи и предизвикателства за развитие през 2023 г."

Присъствие: Хибриден формат

За физическо присъствие – Полиграфия Офис Център

За online присъствие –  чрез линк в YouTube

Времеви интервал: 13.30 ч. - 17.30 ч.

CPD/ППР часове:  5 часа, формално

Такса:  84 лв. /с ДДС/ - редовна такса, 72 лв. /с ДДС/ - такса за REV/MRICS оценители и за повече от 2 участника от компания

IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN)
Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното

Минало събитие