Кои сме ние

Камарата на професионалните оценители е организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза и основана на принципите: експертиза, опит, честност и почтеност. Понастоящем в КПО членуват 15 юридически и 46 физически лица.

Създадена е през 2009 г. да подпомага упражняването на професията независим оценител в интерес на обществото в България посредством:

  • Въвеждане на най-добрите международни практики в оценяването
  • Спазване на Етичен кодекс на оценителите
  • Организиране на курсове и семинари за поддържане и повишаване на квалификацията на професионалните оценители.

Камарата на професионалните оценители е официално оправомощена от TEGoVA да присъжда в България професионалната квалификация REV - Recognised European Valuer на физически лица - нейни членове.

Прочети

Членство

В Камарата на професионалните оценители членуват най-големите оценителски и консултантски компании в България, в които има изградени дългогодишни традиции и високо ниво на професионализъм. Наши членове са и доказани професионалисти - физически лица. По този начин в професионалните изяви на КПО са въвлечени повече от 300 оценители, предоставящи над 75% от оценителските услуги в страната

Прочети

REV

Камарата на професионалните оценители е първата в България професионална оценителска организация, започнала да сертифицира свои членове с REV статус – Recognized European Valuer – признат европейски оценител, присъждан от TEGoVA - Европейската група на оценителските асоциации в България.

Прочети

Етичен кодекс

Спазването на професионалните етични правила и норми поставя основополагащо изискване за всички членове на Камарата на професионалните оценители, които стриктно спазват нашия Етичен кодекс.

Прочети

Последни новини

Запознайте се с новините, свързани с Камарата на професионалните оценители, които отразяват активностите от живота на нашето сдружение и членовете ни. 

Прочети

Събития

Камарата на професионалните оценители организира семинари и обучения за оценителите в България като споделя най-добри професионални практики с подкрепата на национални и международни експерти. Вижте и програмата тук:

Прочети

Международно сътрудничество

Камарата на професионалните оценители поддържа отлично партньорство с водещите европейски и световни организации и асоциации, представлящи оценителската общност на най-високо ниво.

Прочети