За нас

Камарата на професионалните оценители е независима, частна организация с нестопанска цел, основана на принципите: експертиза, опит, честност и почтеност.

Камарата подпомага развитието на оценителската професия и нейните членове използват опита на най-добрите международни практики. Осъзнавайки отговорността си към обществеността и бизнеса, техният основен стремеж е да предлагат услуги на високо професионално ниво.

Камарата съществува и работи за своите членове, като подпомага стремежа им към поддържане на услуги на високо професионално равнище. Тя с постоянство полага усилия в поддържането на етичните послания на оценителската професия.

Камарата създава предпоставки и насърчава ползотворното общуване между оценителите в България, размяната на идеи, опит, актуални новини и бизнес тенденции и по този начин им помага да развият своя потенциал.

КПО  поддържа ползотворни двустранни контакти с работодателските организации в страната - АИКБКРИБ и други, ангажирана е с позиция и участва в дискусии на обществените институции.

Управителни органи

Управителен съвет

 Ценка Божилова, MRICS, REV RV - Председател

Членове:

 • Ваня Асенова - ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД
 • Кирил Гочев - КПМГ България ООД
 • Мартин Бочев - Ърнст и Янг България ЕООД
 • доц. д-р Маню Моравенов, MRICS

Контролен Съвет

Членове:

 • Виктор Генев, MRICS, REV – Председател
 • Никола Кедов, MRICS
 • Николай Марков, CFA

Комисия по професионална етика

Членове:

 • Стелиана Костова, REV - Председател
 • Андрей Филев, REV
 • Надя Неделчева

Етичен кодекс

Кодекс за професионална етика на професионалните оценители

Етичният кодекс определя основните правила и принципи за професионална дейност на членовете на Камарата на професионалните оценители (КПО). Разработен е при отчитане на най-добрите професионални практики на редица международни оценителски асоциации.

Членовете на Камарата на професионалните оценители трябва:

 • да прилагат оценителски подходи и методи, съответстващи на най-добрите професионални практики и приети стандарти;
 • да съблюдават нормите на честност, обективност, лоялност, компетентност и уважение във взаимоотношенията си с клиентите, с други потребители на оценителски услуги и с професионалната общност;
 • да действат добросъвестно при използването на конфиденциална информация;
 • да бъдат компетентни в областта на оценяването, да притежават необходимите знания и умения, да поддържат постоянно професионалната си квалификация в областта на оценителската дейност;
 • да съблюдават нормите на честна и добросъвестна конкуренция, основана на качествени и професионални оценителски услуги, да се изказват безпристрастно мнение при рецензиране на доклади за оценка на други оценители.

Етичен кодекс на КПО