event-image
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНАЛИЗА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНАЛИЗА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА И СЦЕНАРИЙНИЯ АНАЛИЗ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Той ще се проведе на 30 май 2019 г. от 13.00 ч. в хотел NOVOTEL - София, бул. Цариградско шосе” №115 N

Резюме:

Семинарът  би могъл да се класифицира като придобиване на технократски знания и умения в контекста на EVIP 2 и EVGN 11 

Обхват:

Анализ на чувствителността и сценарийния анализ 

Използване на инструментариума в MS Excell в оценяването на недвижими имоти

Дискусия

Тест

Лектори: 

Нигохос Канарян, PhD


Минало събитие