event-image
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНАЛИЗА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНАЛИЗА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА И СЦЕНАРИЙНИЯ АНАЛИЗ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Той ще се проведе на 30 май от 13.00 ч. в хотел NOVOTEL -София, бул. Цариградско шосе” №115 N

Програма_30.05.2019

Past event