article-image
КПО със значимо събитие с международно участие

На 30 май се проведе Международна оценителска конференция, организирана от КПО на тема "Актуални изисквания на Европейското законодателство за оценки на обезпечения. Нови версии на EVS и IVS".
  • Специални гост-лектори на събитието бяха Крис Гжешик - Председател на TEGOVA - Европейската организацията на оценителските асоциации и Николай Василев - Председател на българската CFA асоциация, бивш заместник-премиер на РБългария.
  • Основните теми, които бяха обсъдени от професионалната общност бяха новите нормативни изисквания, дигитализацията в оценяването и новите изисквания от гледна точка на ESG
  • Сред експертите, които се включиха в професионалната дискусията бяха доц. д-р Маню Моравенов MRICS – Българска Фондова Борса, Дафинка Лазарова, Светла Димитров – ICAP CRIF, Ирена Перфанова – НСНИ, Биляна Младенова–Милева, Стефан Иванов – УниКредит Булбанк, Андреа Момерин – QHome