article-image
КПО се включи в есенната асамблея на TEGoVA в Атина

На 20-22 октомври в Атина с местен домакин Асоциацията на гръцките оценители AVAG, се проведе Есенна асамблея на TEGoVA - Организацията на оценителските асоциации в Европа. 

Основното събитие, което съпътства международната среща беше официалното анонсиране на Европейските стандарти за оценяване на машини и съоръжения - EVS PME 2022. Те са резултат от съвместния доброволчески труд на най-добрите професионалисти в сферата от няколко Европейски държави. Стандартите вече са на разположение в електронен вид за свободно ползване от всички оценители на машини и съоръжения тук.

Другите важни тема, които бяха акцент в изложенията на говорители по време на международната оценителска конференция, бяха отново за влиянието на "Зелената сделка" върху оценителския процес и промяната в изискванията към изготвянето на оценки за банкови нужди. Особено внимание бе насочено върху изискванията за енергийна сертификация на сградите през следващите години - нивата според EPC /Energy Performance Certificate/, които всеки тип сграда трябва да достигне, през различните етапи от своето развитие.