article-image
КПО участва в Генерална Асамблея на ТЕГОВА в Брюксел

На 22 и 23 октомври в Брюксел се проведе Генерална асамблея на TEGoVA с участници от 23 държави. Това е първата среща на членовете на Организацията на асоциациите на оценителите след 2-годишна почивка в резултат от Ковид кризата.
Традиционно първият ден бе отделен за Международна оценителска конференция с над 80 специалисти в сферата на оценявате от Европа и Америка. Горещите теми, които се поставиха бяха и сред актуалните теми на бизнеса в Европа - промяната в законодателството в следствие на климатичните промени, ESG, автоматизацията на работните процеси.
23 октомври бе Общото събрание на всички членове на TEGoVA, което имаше основна цел да избере нов състав на управителните органи. В по-голяма степен изборът протече със запазване на досегашните представители включително и на председател Кшищов Гжешик. Асоцииран беше и един нов член към организацията - Литвийската организация на оценителите /LVR/.
Срещата завърши с представяне на програмата за следващата среща на TEGoVA в Португалия през май 2022 г.