article-image
Семинар на тема Право на ползване организира КПО

На 15 октомври Камарата на професионалните оценители организира семинар на тема "Право на ползване - правна рамка и аспекти на оценяване". Лектори бяха адв. Атанас Петров -  корпоративен адвокат и член на Софийската адвокатска колегия с докторска степен в сферата на търговското дружествено право и по-конкретно в областта на непаричните вноски в капиталовите дружества, като средство за набиране на дружествения капитал и инж. Румен Михайлов - професионален оценител и Председател на ЕК по Строителство, архитектура на НАПОО към МС, член на Консултативния съвет на МРРБ във връзка със ЗУТ, ЗКИР и ЗВК и проблемите по инвестиционното проектиране и устройствено планиране.