article-image
RICS с препоръки в извънредната ситуация

Кралският институт на лицензираните оценители в сферата на недвижимите имоти (Royal Institution of Chartered Surveyors или съкратено RICS) е базирана във Великобритания глобална професионална организация, която прилага най-високите международни стандарти в оценяването на недвижими имоти, управлението и развитието на проекти, строителство и инфраструктура.

С над 134 000 висококвалифицирани обучаващи се и професионалисти и офиси на всеки значим финансов пазар,  RICS е в позиция да влияе върху политиката и да вгражда стандарти в местните пазари, така че най-добре за да защити потребителите и бизнеса.

В България има 40 физически лица членове на RICS и няколко компании регулирани от RICS.

В днешните времена на несигурност и извънредна ситуация, обръщаме поглед към препоръките на RICS. Ефектите от вируса COVID-19 влияят на всички сфери от нашата работа и ежедневната ни дейност. Точните последици от избухването на COVID-19 са все още неизвестни. RICS препоръчва на своите членове да запазят професионализма и прозрачността в работата си, да спазват рестрикциите, които налагат местните власти и да адресират по правилен начин ограниченията в своята работа. Ако при някои задания, има промяна спрямо обичайния начин на работа с клиенти, то това трябва да се отрази в писмен документ. Това също касае евентуален ограничен достъп до информация или невъзможност за извършване на оглед на имота. Различните пазари реагират по различен начин на COVID-19 и ако оценителят прецени, че към датата на оценката има съществена несигурност, то той е длъжен да упомене това в своя доклад, както и необходимостта оценката да бъде актуализирана на по-кратък период от обикновено. 

КПО, ката професионално сдружение, в което членуват значителна част от лицата членове на RICS с настоящото напълно поддържа и прилага политиката, насоките и отговорността на колегите ни от целия свят.