Членове – юридически лица

“Адванс Eкспертни Oценки” ООД

“Брайт Консулт” ООД
Тел.: +359 2 917 0180
https://brightco.bg/ | brightco@mail.bg

"Грант Торнтон" ООД
Тел.: +359 2 980 55 00
https://www.grantthornton.bg/Office@bg.gt.com

"Делойт България" ЕOOД
Тел.: +359 2 802 3345

"Дил Венчърс" ООД
Тел.: +359 885 29 40 27
http://www.dilladvisory.com | office@dilladvisory.com

"Дикрил Консулт" ЕООД
Тел.: +359 2 955 22 25
http://www.dikril.com/ | office@dikril.com

"Импакт Оценители" ООД

Тел.: +359 2 926 21 21

http://www.impact.bg | smashiah@impact.com

“Инженерингсервиз” ООД
Tел.: +359 2 981 51 67; +359 2 981 51 62
office@essbg.com

"Колиърс Интернешънъл" ЕООД
Тел.: +359 2 976 9 976
http://www.colliers.combulgaria@colliers.com

"Консултантска къща Амрита" ООД
Тел.: +359 2 865 09 09
http://www.amrita.bgoffice@amrita.bg

"КПМГ България" ООД
Тел.: +359 2 9697300
http://www.kpmg.bg | bg-office@kpmg.com

"ПрайсуотърхаусКупърс България" ЕООД
Тел: +359 2 9355 200
www.pwc.com/bg | pwc.bulgaria@bg.pwc.com

"Фортън Интернешънъл" АД
Тел.: +359 2 805 9090
http://www.forton.bg | forton@forton.bg

"Ърнст и Янг България" ЕООД
Тел.: +359 2 81 77 100
http://www.ey.com | office.sofia@bg.ey.com