event-image
Кръгла маса: Практически аспекти на енергийната ефективност в контекста на процеса на оценяване. Източници на информация

20 юли 2023 г.

Кръгла маса: Практически аспекти на енергийната ефективност в контекста на процеса на оценяване. Източници на информация

Участници: Ивайло Алексиев – Агенция за устойчиво енергийно развитие, инж. Йордан Николов – Българска асоциация за изолации в строителството, представители на банки

Присъствие:   само физически на място

Локация: Полиграфия Офис Център

Времеви интервал: 14.00 ч. - 17.00 ч.

CPD/ППР часове:  3 часа, формално

Такса:  45 лв., която се заплаща СЛЕД 11 юли заради текуща ДДС процедура в КПО

Краен срок за записване - 18 юли 2023 г.

Моля, превеждайте таксата СЛЕД 11 юли заради текуща ДДС процедура в КПО. Посочвайте точното име на всеки участник в платежното
IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN)Минало събитие