event-image
REV клуб - Модели на оценки и практически аспекти при оценката на фотоволтаични паркове и логистични бази

REV клуб - 14 април 2022

Тема:  "Модели на оценки и практически аспекти при оценката на фотоволтаични паркове и логистични бази"

Присъствие: Присъствен формат

Адрес: зала "Реализатори", ул. "Васил Петлешков" 4 - Realizatori.com

Времеви интервал: 14.00 ч. - 16.30 ч.

CPV/ППР часове:  2 часа, формално

Такса: 36 лв. – редовна такса

IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN) Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното.


Минало събитие