event-image
REV клуб: Практикум Европейски стандарти за оценяване 2020

19.10.2021 г.

REV клубът е предназначен за REV оценители


Лектор на практикума:   Татяна ВИНАЛИЕВА

Тема:  "Европейски стандарти за оценяване 2020"

Присъствие: онлайн

Времеви интервал: 16.00 ч. - 18.00 ч.

CPV/ППР часове:  3 часа, формално

Такса: без

*Събитието е задължително за всички REV оценители на КПО