event-image
Отговорност на оценителите и управление на риска в оценяването - лектори проф. Антъни Лаверс, Джордж Бадеску FRICS, REV, Дана Абабей MRICS, MAA, REV

30.09.2021 г.

Лектори на семинара:    проф. Антъни Лаверс, Диана Николаева CFA, Джордж Бадеску FRICS, REV, Дана Абабей MRICS, MAA, REV

Тема:  "Отговорност на оценителите и управление на риска в оценяването"

Присъствие: хибридно

Локация за физическо присъствие: Полиграфия Офис Център - бул. Цариградско шосе 47А

Времеви интервал: 13.00 ч. - 18.00 ч.

CPV/ППР часове:  5 часа, формално

Такса: 144 лв. – редовна такса, 120 лв. – такса за REV оценители и за повече от един участник от компания

IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN) Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното.

Минало събитие