event-image
Анализ на строителните конструкции в оценяването - лектор инж. гл. ас. д-р К. Велинов

08.07.2021 г.

Лектор на семинара:    инж. Константин Велинов

Тема:  "АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ В ОЦЕНЯВАНЕТО"

Присъствие: on-line

Времеви интервал: 13.00 ч. - 17.00 ч.

CPV/ППР часове:  4 часа, формално

Такса: 60 лв. – редовна такса, 48 лв. – такса за REV оценители

IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN) Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното.

Минало събитие