event-image
Оценки на недвижими имоти & Инвестиции - оценяване на специализирани имоти с търговско предназначение - лектор проф. Ник Френч

25.03.2021 г.

Тема:  "Оценки на недвижими имоти & Инвестиции - оценяване на специализирани имоти с търговско предназначение"

Лектор: проф. Ник Френч - Real Estate Valuation Theurgy, Property Education, Chichester, UK

Присъствие: on-line

Времеви интервал: 13.00 ч. - 18.00 ч.

CPD/ППР часове: 4 часа, формално

Такса

96 лв. с ДДС за ранно записване до 10 март или за REV оценители, или за повече от един представител на компания

114 лв. с ДДС - стандартна такса

IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN)  при банка Алианц, бенефициент - Сдружение Камара на професионалните оценители
Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното.

Подробна програма

Минало събитие