event-image
Пазарът на имоти и оценителският бизнес в условията на корона криза

18.02.2021 г.

Тема:  "Пазарът на имоти и оценителският бизнес  в условията на корона криза "

Присъствие: on-line

Език: двуезично /български и английски език/

Времеви интервал: 13.00 ч. - 18.00 ч.

CPV/ППР часове: 4 часа, формално

Такса:  48 лв. с ДДС

IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN)  при банка Алианц, бенефициент - Сдружение Камара на професионалните оценители
Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното.

Изтегли програмата тук
Минало събитие