event-image
Закон за устройство на територията

26.11.2020 г.

Лектор на семинара:    Савин КОВАЧЕВ

Тема:  "Закон за устройство на територията -  актуални практически проблеми"

Присъствие: on-line

Времеви интервал: 13.00 ч. - 18.00 ч.

CPV/ППР часове: 5 часа, формално

Такса: 60 лв. – редовна такса, 48 лв. – такса за REV оценители и за юридически лица, които имат 3 и повече участници

IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN) Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното.

Изтегли програма тук
Минало събитие