event-image
Специален семинар с гост лектор АНТОН ЛЕЖИЯ, MRICS

Специален семинар с гост лектор АНТОН ЛЕЖИЯ, MRICS на тема:

ОЦЕНИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АКТИВИ – ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ. ДОХОДОНОСНИ ОБЕКТИ  27 юни 2019 г. от 9.00 ч. в хотел NOVOTEL София, бул. Цариградско шосе” №115 N

Семинарът е планиран като целодневно събитие, посветено основно на оценките на доходоносни обекти. Включва презентация и разглеждане на практически казус със специалното участие на Антон Лежия, MRICS, ASA, CF и Весна Стефанович, ASA, REV.


Минало събитие