event-image
Кръгла маса: „Оценителската практика в условията на бързо изменящата се нормативна уредба“

  • 26 юни – 9.30 ч. – Софарма Бизнес Тауърс, конферентен център
  • Тема: „Оценителската практика в условията на бързо изменящата се нормативна уредба и липсата на информация”
  • Формат: дискусионна кръгла маса с експерти в сферата на енергийната ефективност и оценяването
  • 3CPD

 Събитието е само за членове на КПО

Минало събитие