article-image
Пролетна Асамблея на TEGoVA във Варшава, Полша

Камарата на професионалните оценители с представители Ценка Божилова - Председател и Весела Семова - Изпълнителен секретат бяха сред 120те делегати на традиционната среща на TEGoVA провела се във Варшава, Полша в периода 16-17 юни 2023 г.
Сред основните теми, които бяха обсъдени в професионалната общност бяха влиянието на ESG и AI върху оценителската професия и новите посоки на развитие съгласно последните Европейски директиви. Интересно събитие в рамките на тази среща бе симулацията на арбитраж, по време на която бяха представени различните гледни точки - оценителска, инвестиционна, клиентска. По време на събитието имахме възможността да обсъдим и допирните точки и общи интереси с колеги оценители от Грузия, Сърбия, Румъния, Македония. Новите съвместни инициативи предстоят...