article-image
Успешна 2022 година!

В началото на новата 2022 година, Камарата на професионалните оценители благодари на всички свои приятели, съмишленици и колеги за подкрепата през вече изтеклата 2021 година.
Всички отчитаме, че това беше отново предизвикателна година за бизнеса, за социалния ни и личен живот. Въпреки това ние в Камарата успяхме да запазим устойчивата политика да осигуряваме подкрепа и възможности за развитие на професионалните оценители. Проведохме 11 семинара на актуални теми, свързани с оценителската практика. Издадохме ексклузивно българска версия на Европейските стандарти за оценяване 2020. Продължихме процесите по REV сертифициране.
Очаквайте и през новата година интересни и полезни инициативи за всички професионални оценители от общността на КПО!