article-image
В очакване на МСО 2022

Вече са изготвени и се разпространяват официално новите стандарти, които IVSC издава - Международни стандарти на оценяване /МСО/ 2022. Те ще влязат в сила 31 януари 2022.
Промени се съдържат в 9 части от досегашната версия на стандартите.

Тук може да се запознаете с официалното съдържание на МСО 2022 в оригинал на английски език.
Оторизиран превод на актуалната версия на МСО2020, подготвена ексклузивно от екип на КПО, може да намерите тук.