article-image
КПО участва в кръгла маса на тема паспортизация на сградите

В рамките на Архитектурно строителната седмица, провела се в Интер-експо център в периода 16-19 юни участие взеха близо 90 фирми от България и чужбина, над 200 представени бранда, много иновативни продукти и представители на различните сфери от строителния бранш.
В тази обстановка се състоя Кръгла маса на тема енергийни паспорти на сградите с участници от браншови организации в различни сфери, свързани със строителството и управлението на сградния фонд, сред които и Камарата на професиналните оценители. Участваха представители на Българската фасилити мениджмънт асоциация, Камара на строителите в България, Камара на архитектите и други.
КПО беше представена в лицето на Председателя на УС - Ценка Божилова, MRICS, REV и Бистра Бонева, REV.