article-image
КПО участва в международна конференция на NAVS /Асоциацията на оценителите в Сърбия/

На 13 април в Белград се проведе международна конференция за оценители с организатор – NAVS /National Association of Valuers in Serbia/. Акцент на събитието беше темата за Европейските стандарти за бизнес оценяване – в процес на изготвяне и аспектите, произтичащи от това. Над 100 участници се събраха в Белград, обединени от професионалните си интереси в сферата на оценяването. Сред основните гости и лектори на събитието беше и председателя на TEGoVA Крис Гжешик.

КПО беше представена със спикър в лекторския панел в лицето на Ценка Божилова, MRICS, REV – председател на КПО с темата за GDPR  и влиянието, което оказва върху процесите на оценяване в България. Още двама представители на КПО имаше на събитието в Белград – Бистра Бонева и Владимир Игнатов.

Презентациите може да видите тук