event-image
Discussion meeting - "Conflict of interests"

Участници в дискусията:          адв. Любимка Дюлгерова, Пламен Бачев, Венцислава Царибродска, Весела Кондакова, Калоян Маноилов

Тема:  „Отговорност на оценителите. Конфликт на интереси“

Локация: Green Deli Cafe, ул. "Хенрих Ибсен" 13

Времеви интервал: 14.00 ч. - 16.00 ч.

CPV/ППР часове: 4 часа, формално

Такса: 60 лв. IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN)

Past event