event-image
Трансферно ценообразуване

09 февруари 2023 г.

Тема:  "Преглед на методите за трансферно ценообразуване съгласно българското данъчно законодателство и релевантна практика на НАП и ВАС по отношение на оценка на материални активи. Оценителска практика и проблеми"

Присъствие: Хибриден формат

За физическо присъствие – Полиграфия Офис Център

За online присъствие –  чрез линк в YouTube

Времеви интервал: 13.30 ч. - 17.00 ч.

CPD/ППР часове:  5 часа, формално

Такса:  72 лв. /с ДДС/ 

IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN)
Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното

В момента се уточнява детайлна програма съвместно с лекторите - професионалисти в сферата на финансите от водещи консултантски компании - EY, PwC и др.
Своите въпроси по темата може предварително да изпращате на мейл: office@kpo.bg
Изтегли програма тук
Минало събитие