event-image
Право на ползване

Участници в дискусията:          адв. Атанас Петров, инж. Румен Михайлов

Тема:  „Право на ползване“ - правна рамка и техники на оценяване

Присъствие: На място или on-line

Локация: БТПП, ул. "Искър" 9

Времеви интервал: 13.00 ч. - 17.00 ч.

CPV/ППР часове: 4 часа, формално

Такса: 72 лв. IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN)

Изтегли програма тук
Минало събитие