event-image
Актуални изисквания на Европейското законодателство за оценки на обезпечения. Нови версии на EVS и IVS

30 май 2024 г.

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Присъствие: на място - Grand Hotel Sofia

Времеви интервал: 9.30 ч. - 13.30 ч.

CPD/ППР часове: 5 часа, формално

Такса: 
125 лв. - за ранно записване до 15 май; за REV/MRICS оценители; за повече от 2 представители от компания
150 лв. - стандартна такса

IBAN: BG92BUIN95611000633975 (BGN)
Моля, посочвайте точното име на всеки участник в платежното

Изтегли програма