article-image
КПО има права да издаде на български език Европейските стандарти за оценяване EVS2020

Европейските стандарти за оценяване/EVS2020/ представляват основополагащ документ за европейската оценителска общност и в частност за всички оценители, които притежават професионалната дезигнация – признат европейски оценител /REV/.

Камарата на професионалните оценители получи официалните права да издаде на български език Стандартите и в момента се подготвя българската версия. Издаването им е всеобщо усилие на членовете и управлението на КПО, като специална финансова подкрепа бе получена от Адванс, Брайт Консулт, Импакт, Грант Торнтън, Дикрил, Ласто Инженеринг, Оценителско бюро България.

Камарата на професионалните оценители е член на TEGoVA oт април 2017 г. Това членство й предоставя уникалната възможност за права за присъждане на REV статус на свои членове.