article-image
Светли празници!

Камарата на професионалните оценители пожелава на всички свои членове и партньори успешна и позитивна нова 2021 година.
Обещаваме и през новата година да предложим нови възможности за професионално развитие на всички, които искат да се усъвършенстват в сферата на оценяването.