article-image
ИДЕС и КПО подписаха меморандум за партньорство и сътрудничество

Институтът на дипломираните експерт-счетоводители и Камарата на професионалните оценители в лицето на Бойко Костов, Председател на института и Ценка Божилова, Председател на камарата подписаха двустранен меморандум за сътрудничество.

Сред основните приоритети и зони за сътрудничество, които си поставят двете страни са:

·      Подпомагане качеството на обучение и специализации на практикуващи сертифицирани оценители. Провеждане на обучителни курсове, лекции, дискусии, кръгли маси и др. от различни преподаватели и лектори, представляващи ИДЕС.

·     Партньорство при осъществяване сътрудничество в организирането на международни конференции, с цел популяризиране на оценителската и одиторската професии;

·       Партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на независимите оценители и одиторите.

·       Провеждане на съвместни научни прояви, обучения, конкурси и други от общ интерес.

 
Бойко Костов, Председател на ИДЕС, подчерта своите очаквания за синергичен ефект от работата межди двете организации, като вярва че партньорството трябва да се търси в граничните зони на професионалните полета на дейност на сдруженията.

Координатори на взаимоотношенията между Института на дипломираните експерт-счетоводители и Камарата на професионалните оценители са маг. инж. Владимир Игнатов, REV от КПО и проф. д-р. Снежана Башева от ИДЕС.