article-image
Меморандум за сътрудничество между УНСС и КПО

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и г-жа Ценка Божилова, председател на Управителния съвет на Камарата на професионалните оценители (КПО), подписаха днес меморандум за сътрудничество между двете институци.
Основната идея, която искаме да развием, е нашите студенти да се срещат с експерти от бизнеса. Разработваме система, в която студентите с техните преподаватели да бъдат обучавани в компаниите в рамките на целия семестър, заяви ректорът проф. Димитров.
Нашето желание е да дадем възможност на младите хора, които завършват висше образование, да практикуват в нашите организации, посочи г-жа Божилова.Меморандумът предвижда партньорство в подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти чрез организиране на публични лекции и дискусии, повишаване на квалификацията на практикуващи сертифицирани оценители, както и квалификационни мероприятия и кръгли маси, осигуряване на шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, учебни и преддипломни стажове и практики и др.
В документа е записано още, че УНСС и КПО ще си сътрудничат в организирането на международни форуми и майсторски класове, проучвания и научни изследвания, научни прояви конкурси и др. от взаимен интерес.

На подписването присъстваха Ректорското ръководство:

- проф.д-р Димитър Димитров – ректор на УНСС

- проф.д-р Цветана Стоянова - Заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС

- проф.д-р Диана Копева – зам ректор на УНСС

- проф. д-р Мирослава Раковска - Заместник-ректор по учебната дейност на УНСС

и КПО:

- проф. г-жа Ценка Божилова, представител на КПО

- г-н Владимир Игнатов – координатор към КПО

- г-жа Весела Семова, изпълнителен секретар на КПО

- г-жа Бистра Бонева, председател на REV комитет към УС на КПО.