News KPO

Среща МИЕТ Покана за Семинар Дирекция Бюро по труда Пловдив Декларация KRIB 13.06.2012-1 Справка с информация за предприетите законодателни инициативи за увеличаване на обема на чуждестранните инвестиции в Република Узбекистан и изграждането на Специална индустриална зона „Ангрен”