Камара на професионалните оценители

REV Сесии

Информация относно предстоящата четвърта REV сесия през май 2019 г. може да намерите тук:

График 4-та REV сесия

Изисквания към кандидатите

Вход за членове