Камара на професионалните оценители

Обучения ППР

Камарата на професионалните оценители предлага годишна Програма за обучения за продължаващо професионално развитие, отворени за посещение на всички желаещи:

Програма ППР – първо полугодие 2019 г.

Вход за членове