Камара на професионалните оценители

REV

Камарата на професионалните оценители е официално оправомощена от TEGoVA да присъжда дезигнацията REV – Recognised European Valuer на оценители в България.

Image result for rev tegova

Вход за членове