Камара на професионалните оценители

Членство и критерии

Членове на Камарата са юридически и физически лица, които упражняват дейността Oценител професионално.

Членове на Камарата са физически и юридически лица, които изпълняват поне едно от следните условия:

Кандидатите за членове на Камарата трябва да представят две препоръки за членство от действителни членове на Камарата на професионалните оценители.

Основателите на Камарата на професионалните оценители са нейни членове по право.

Българските юридически лица, както и чуждестранните физически и юридически лица, могат да бъдат членове на Камарата на професионалните оценители (КПО), ако отговарят на горните условията.

Устав КПО

Вход за членове