Камара на професионалните оценители

Членове на Камарата

Адванс Експертни Оценки ООД

“Адванс Eкспертни Oценки” ООД

Тел.: 02 44 71 277

http://www.ocenki.bg | tzbojilova@ocenki.bg

Astreet

Astreet

Тел.: +359 32 632867

astreet@abv.bg

Дикрил Консулт ЕООД

Тел.: 02 955 22 25

office@dikril.com

ДИ ЕФ ЕС РИЪЛ ИСТЕЙТ ООД

ДИ ЕФ ЕС РИЪЛ ИСТЕЙТ ООД

тел: +359 2 4390319

http://www.dfsrealestate.com/bg/ | office@dfsrealestate.com

Делойт България ЕООД

Делойт България ЕOOД

Тел.: +359 2 802 3345

http://www.deloitte.bg | aivanov@deloittece.com

ИНЖЕНЕРИНГСЕРВИЗ

“ИНЖЕНЕРИНГСЕРВИЗ” ООД
Tел.: 029815167;  029815162

office@essbg.com

Colliers International

Colliers International

Тел.: +359 2) 976 9 976

http://www.colliers.com | bulgaria@colliers.com

Консултантска къща Амрита ООД

Консултантска къща Амрита ООД

Тел.: 02/ 865 09 09

http://www.amrita.bg | office@amrita.bg

КПМГ България ООД

КПМГ България ООД

Тел.: +359 2 9697300

http://www.kpmg.bg | bg-office@kpmg.com

Хелъни Ко ООД

Хелъни Ко ООД

Тел.: +359887 601 128

elenakuzova@abv.bg

Оценителско бюро България ЕООД

Тел.: 02 981 41 06

office@valuer-bg.com

ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД

ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД

Тел: + 359 2 9355 200

www.pwc.com/bg | pwc.bulgaria@bg.pwc.com

Коларски консулт

Коларски консулт

Тел.: +359 888 708452

makler2005@abv.bg

Фортън Интернешънъл

Фортън Интернешънъл

Тел.: + 352 805 9090

http://www.forton.bg | forton@forton.bg

Ърнст и Янг България

Ърнст и Янг ООД

Тел. :+359 2 81 77 100

http://www.ey.com

Явлена Импакт ООД

ЯВЛЕНА ИМПАКТ ООД

Тел.: +359 2 926 21 21

http://www.yavlenaimpact.com | smashiah@yavlenaimpact.com

Вход за членове