Камара на професионалните оценители

Събития

Семинар – СТОЙНОСТНА ОЦЕНКА НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА – „ПРАВО НА СТРОЕЖ“ – 26 юли 2018 г., 13.00 ч., София, Търговско-Промишлена Палата, ул. Искър 9, зала Б

Програма за семинар – 26.07.2018

Регистрационна форма

Вход за членове