Камара на професионалните оценители

Събития

Специален семинар с гост лектор АНТОН ЛЕЖИЯ, MRICS на тема:

ОЦЕНИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АКТИВИ – ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ. ДОХОДОНОСНИ ОБЕКТИ  27 юни от 9.00 ч. в хотел NOVOTEL София, бул. Цариградско шосе” №115 N

Програма_27.06.2019

Семинар на тема:

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНАЛИЗА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА И СЦЕНАРИЙНИЯ АНАЛИЗ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Той ще се проведе на 30 май от 13.00 ч. в хотел NOVOTEL -София, бул. Цариградско шосе” №115 N

Програма_30.05.2019

 

Семинар ПАЗАРЪТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА

27 февруари от 9.00 ч. в хотел NOVOTEL, Зала „Париж“ – София, бул. Цариградско шосе” №115 N

Програма_27.02.2019

Международна конференция с представители на TEGoVA и ANEVAR на тема: РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИЯТА ОЦЕНИТЕЛ В ЕВРОПА. ОЦЕНКИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ

Събитието ще се проведе на 30 октомври от 9 до 17 ч. в хотел NOVOTEL, Зала „Европа“

София, бул. Цариградско шосе” №115 N

Програма на конференцията – 30.10.2018

Регистрационна форма

Семинар – ДИСКОНТОВИ НОРМИ – ТЕХНИКИ ЗА ФОРМИРАНЕ, ПРАКТИКА И АКТУАЛНИ – 19 септември 2018 г., 13.00 ч., София, Хотел NOVOTEL, бул. Цариградско шосе 115N, зала Париж

Програма за семинар – 19.09.2018

Регистрационна форма

Семинар – СТОЙНОСТНА ОЦЕНКА НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА – „ПРАВО НА СТРОЕЖ“ – 26 юли 2018 г., 13.00 ч., София, Търговско-Промишлена Палата, ул. Искър 9, зала Б

Програма за семинар – 26.07.2018

Вход за членове