Камара на професионалните оценители

Етичен кодекс

Кодекс за професионална етика на професионалните оценители

Етичният кодекс определя основните правила и принципи за професионална дейност на членовете на Камарата на професионалните оценители (КПО). Разработен е при отчитане на най-добрите професионални практики на редица международните оценителски асоциации.

Членовете на Камарата на професионалните оценители трябва:

Етичен кодекс на КПО

Вход за членове