Архив

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КПО НА 06.06.2013 г

Покана за провеждане на годишно общо събрание

23 април 2012

Покана за провеждане на годишно общо събрание

7 септември 2010

Пресконференция на Камарата на Професионалните оценители, 08.02.2009, БТА

9 февруари 2010

„Как да намерим подходящия партньор за разрастване на бизнеса и значението на оценяването в този процес“

2 февруари 2010

Среща МИЕТ

Покана за Семинар Дирекция Бюро по труда Пловдив

Декларация КРИБ 13.06.2012-1

Справка с информация за предприетите законодателни инициативи за увеличаване на обема на чуждестранните инвестиции в Република Узбекистан и изграждането на Специална индустриална зона „Ангрен”