Камара на професионалните оценители

Кои сме ние

Камарата на професионалните оценители е независима, частна организация с нестопанска цел, основана на принципите: експертиза, опит, честност и почтеност.

Камарата подпомага развитието на оценителската професия и нейните членове използват опита на най-добрите международни практики. Осъзнавайки отговорността си към обществеността и бизнеса, техният основен стремеж е да предлагат услуги на високо професионално ниво.

Камарата съществува и работи за своите членове, като подпомага стремежа им към поддържане на услуги на високо професионално равнище. Тя е постоянна в усилията си да засили и поддържа етичните послания на оценителската професия.

Камарата създава предпоставки и насърчава ползотворното общуване между членовете си, размяната на идеи, опит, актуални новини и бизнес тенденции и по този начин им помага да достигнат своя потенциал.

Вход за членове