Камара на професионалните оценители

За нас

Камарата на професионалните оценители е независима, частна организация с нестопанска цел, основана на принципите: експертиза, опит, честност и почтеност.

Създадена е през 2009 г. да подпомага упражняването на професията независим оценител в интерес на обществото на България посредством:

  • Въвеждане на най-добрите международни практики в оценяването
  • Спазване на eтичен кодекс на оценителите
  • Организиране на курсове и семинари за поддържане и повишаване на квалификацията на професионалните оценители.

Камарата на професионалните оценители е официално оправомощена от TEGoVA да присъжда дезигнацията REV – Recognised European Valuer на оценители в България.

Image result for rev tegova

Вход за членове